Tilly – Het doet pijn. Als ik lach.

Een pop zoals Tilly maakt wat mee. De grote vraag is hoe het haar vergaat als ze jaren ouder is. Nu is de leefsituatie soms wat pijnlijk.