Penny – Leeftijd is geen getal. Het is een woord.

Penny kan op haar leeftijd genieten van de rust van het naar de sterren staren. Vroeger was dat wel anders. Ooit rende ze ongedurig achter de mannen aan.